دوازدهم اردیبهشت سالگرد شهادت فیلسوف بزرگ

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

یار و یاور امام خمینی (ره) پاره تن او که مزین شده بنام روز معلم بر تمامی دست اندر کاران تعلیم و تربیت ، بر معلمین سرتا سر ایران عزیزمان به خصوص شما همکاران محترم وزحمتکش گرامی باد .

برادرتان لواسانی

اردیبهشت 1391

تقدیم از طرف کلیه دانش آموزان دبستان

 


 
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com